پلان اقتصادی

شروع از
30,000 تومان /ماهانه

 • 2 گیگ رم اختصاصی
 • 2 هسته با 2000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
 • 60 گیگ هارد از نوع HDD
 • 1 گیگابیت سرعت ارتباطی
 • ترافیک تبادل نامحدود
 • اختصاص یک ای پی عمومی

پلان پایه

شروع از
40,000 تومان /ماهانه

 • 3 گیگ رم اختصاصی
 • 3 هسته با 2500 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
 • 70 گیگ هارد از نوع HDD
 • 1 گیگابیت سرعت ارتباطی
 • ترافیک تبادل نامحدود
 • اختصاص یک ای پی عمومی

پلان ویژه

شروع از
45,000 تومان /ماهانه

 • 4 گیگ رم اختصاصی
 • 3 هسته با 3000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
 • 80 گیگ هارد از نوع HDD
 • 1 گیگابیت سرعت ارتباطی
 • ترافیک تبادل نامحدود
 • اختصاص یک ای پی عمومی

پلان حرفه ای

شروع از
75,000 تومان /ماهانه

 • 6 گیگ رم اختصاصی
 • 5 هسته با 5000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
 • 100 گیگ هارد از نوع HDD
 • 1 گیگابیت سرعت ارتباطی
 • ترافیک تبادل نامحدود
 • اختصاص یک ای پی عمومی

پلان سفارشی

شروع از
95,000 تومان /ماهانه

 • 8 گیگ رم اختصاصی
 • 6 هسته با 6000 مگاهرتز توان پردازشی اختصاصی
 • 120 گیگ هارد از نوع HDD
 • 1 گیگابیت سرعت ارتباطی
 • ترافیک تبادل نامحدود
 • اختصاص یک ای پی عمومی